Haitong: Tỷ lệ tăng trưởng doanh số bán lẻ tiêu dùng xã hội tháng 5 đạt 10,1% tốt hơn so với đầu tư công nghiệp | Lạm phát | Chính sách tiền tệ

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-02 16:05:09
苹果新款iMac图标曝光,下巴可能真的没了|||||||

IT之家6 月 13 日动静 爆料者 @blue_kanikama 挖出了新款 iMac 的图标文件,取老款比拟,带有苹果的 logo 的下巴出有了。

▲新

▲旧

新款 iMac 的 icon 为四边等边框,下巴上的苹果 logo 消逝了,那意味着新款 iMac 即有能够接纳四边窄边框的设想。下图是中媒 cultofmac 建造的衬着图。

▲via cultofmac

IT之家曾报导,日前爆料者 Sonny Dickson 的动静称新款 iMac 的边框将很窄,取 Apple Pro Display XDR 的边框类似,并将融进 iPad Pro 的设想言语。别的,新款 iMac 将没有再接纳交融硬盘,转而接纳齐固态硬盘,并初次正在 iMac 上利用苹果 T2 芯片。别的,欧亚经济委员会数据库中也呈现了一款型号为 A2330 的新装备,多是从头设想的 iMac。

苹果 WWDC 2020 年夜会将正在 6 月 23 日落幕,敬请等待。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa