Chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Singh tới Trung Quốc: Trung Quốc và Ấn Độ tăng tốc một vòng hợp tác kinh tế mới | Ấn Độ | Trung Quốc-Ấn Độ | Singh

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-02 19:18:58
20亿美元!谷歌投资波兰数据中心以处理云服务|||||||

北京工夫 6 月 24 日动静,据波兰贸易日报 (Puls Biznesu Daily)报导,谷歌公司将对波兰的一个数据中间最多投资 20 亿美圆,以处置云办事。

波兰副总理俗德维减 · 艾米莱维偶 (Jadwiga Emilewicz)称,她估计谷歌将对波兰数据中间投资 15 亿美圆至 20 亿美圆。

此前,微硬公司已正在 5 月份颁布发表对波兰的一个数据中间投资 10 亿美圆。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa